Thursday, May 22, 2014

R&D RIGHT: SCCM Interview Questions & Answers

R&D RIGHT: SCCM Interview Questions & Answers: SCCM Interview Questions & Answers 23/5/2013 Copy Rights@ R&D Rights : 2013 1.    Client may...

R&D RIGHT SCCM

http://rndright.blogspot.in/p/sccm-interview-questions-answers-2013.html

Thursday, June 16, 2011

నా కవితకు ప్రాణం  చెరగని రూపం
 రూపపు లావణ్యం నన్ను మైమరపించే  కావ్యం
 కావ్యపు బందం నా అణువణువునా విహరించే  జీవనరాగం
 జీవనరాగం నన్ను చేరుకునేనా ఆరకమునుపే  దీపం ?

Thursday, June 9, 2011

Thursday, May 26, 2011

చిమ్తలేలనే

చిమ్తలేలనే చిన్ని పాపాయి,
ఎంతో ఎత్తు ఎదిగావు నేనేమిసేతు,
ముద్దులాడేరు అని మురిసిపోయేవు,
అద్దాల పెట్టెలో అనుమానించేవు,
జోల పాడి జోకోడితే ఆలకించేవు.